Оператор комп’ютерного набору

      Серед більшості професій, які сьогодні популярні, є одна особлива – оператор комп’ютерного набору. 
Основа майстерності оператора комп’ютерного набору – оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати у глобальній мережі Internet, з електронною поштою, брати участь у телеконференціях, працювати з програмами "комп’ютерної верстки”, а у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря організації, установи, вести діловодство. Оператор комп’ютерного набору, використовуючи спеціальні програми, вносить до бази даних персонального комп'ютера будь-яку інформацію, сортує матеріали, здійснює розрахунки, складає таблиці тощо. 

     Оператор комп’ютерного набору має володіти сліпим десятипальцевим методом набору, мати високу швидкість набору і обізнання основних комп'ютерних програмам. 

Загальна характеристика професії:    

  • Володіє навичками практичної роботи на комп'ютерах, знаннями машинопису, сучасними програмними засобами та базовими даними; 
  • Знає будову і структуру персонального комп'ютера, основні принципи роботи з програмами, дисками, файлами, папками; 
  • Запускає програми, працює з файлами, вводить та редагує тексти, оформлює їх;
  • Проводить форматування тексту (шрифти, абзаци, списки, границі та зливання абзаців, параметри і рамки, сторінки), робить його
  • Попередній перегляд, вставляє до тексту та таблиць різні символи, дати, робить вставку малюнків, зображень, діаграм, графіків, фігурного тексту;
  • Працює в текстовому редакторі, оперує файлами, записує текст на дискети чи переносить на папір за допомогою принтера
  • В разі появи збоїв у роботі устаткування своєчасно їх усувати.


Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних


 Професія обліковця передбачає володіння комп’ютером на належному рівні, для ефективної роботи в спеціалізованих пакетах автоматизації обліку.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних веде роботи по різних видах оперативного обліку, проводить відповідні записи в первинних документах по видах обліку, в журналах або на картках, підраховує підсумки і складає встановлену звітність, відомості і зведення, приймає необхідні заходи по використанню сучасних технічних засобів, саме тому обліковець має вільно володіти комп’ютером, спеціальним програмним забезпеченням та виконувати обов’язки оператора комп’ютерного набору: набирати І обробляти інформацію на комп’ютері відповідно до поставлених вимог; сортувати матеріали, формувати пакети документів, оперувати з файлами, консолідувати данні звітів; виконувати арифметичні розрахунки, складати таблиці; вести бази даних, заповнювати форми, виконувати друк документів; стежити за станом комп’ютера, монітора, принтера і інших засобів.


Обліковці з реєстрації бухгалтерських даних – це професіонали, без яких в сучасних умовах не може функціонувати жоден фінансовий організм.   

Професія обліковець з реєстрації бухгалтерських даних складна, відповідальна і престижна. Обліковець повинен виконувати різні завдання: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом; систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію у потрібному аналітичному розрізі до відомостей; виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами. На документах зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них; вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку. Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.