Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Завдання та обов’язки: 

 • виконує нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги, оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них без розбирання конструктивних елементів; 
 • регулює навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці; 
 • ремонтує, заряджає і встановлює вибухобезпечну арматуру;
 • обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою до 1000 В. 
 • обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт; 
 • бере участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження та обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем; 
 • ремонтує трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру; 
 • виконує окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів вищої кваліфікації; 
 • виконує такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин; 
 • бере участь у прокладанні трас і проводки; 
 • заряджає акумуляторні батареї; 
 • реконструює електроустаткування; 
 • обробляє за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, фібру тощо; 
 • перевіряє маркування простих монтажних і принципових схем;
 • виявляє та усуває відмовлення, несправності і пошкодження електроустаткування з простими схемами вмикання. 

 

Слюсар з ремонту автомобілів

     Має значні конкретні знання, пов’язані з відповідальними регулювальними і кріпильними роботами деталей, вузлів, агрегатів та електрообладнання автомобілів. 
Виявляє здатність застосовувати спеціальні знання і вирішувати проблеми незалежно.
Правильно і в повному обсязі застосовує всі види конструкторсько-технологічної документації. Уміє розробляти технологічні процеси, добирати обладнання, інструменти, режим обробки.
Відповідь учня (слухача) повна, правильна, містить аналіз та узагальнення.
Виявляє пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки технології.
     Має значні практичні навички, здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Самостійно і в повному обсязі виконує навчально-виробничі завдання, пов’язані з розбиранням відповідних складових одиниць й агрегатів електроустаткування автомобілів; виконанням слюсарної обробки деталей за 11-12 квалітетами із застосуванням універсального обладнання; ремонтом і встановленням складних агрегатів і складових одиниць під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.
Здатен до самокерування і має практичний досвід у роботі, як простих так і виняткових ситуаціях. Бере участь у ремонті складних вузлів автомобілів під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Здатний до продуктивної співпраці в колективі. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації або може бути кращім від них. Забезпечує високий рівень організації праці, робочого місця, зразкового дотримується правил безпеки праці.