Кравець


      Виконувати усі види робіт по виготовленню легкого плаття по індивідуальних замовленнях. Виконувати роботи у відповідності з технічними умовами і технологією обробки, використовуючи раціональні методи організації праці.

     Планувати послідовність виконання робіт по виготовленню легкого одягу в бригаді /по розподілу праці /.

     Досконало володіти сучасним обладнанням, вміти усувати дрібні неполадки. Виготовляти зразки виробів по заданих моделях з використанням нової технології, обладнання, інструментів і засобів малої механізації. Дотримуватися вимог безпеки праці, електробезпеки, гігієни праці, пожежної безпеки і правил внутрішнього розпорядку.