Оператор комп'ютерного набору, секретар керівника підприємства (установи, організації)
Виконує операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань.Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням. Оперує файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо). Керує режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями.
Своєчасно застосовує корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Використовує обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм.
Веде роботи, що охоплюють різноманітні види операторського обліку (обсяг готової продукції, витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, які використовуються у виробництві тощо). Робить відповідні записи в певних документах за видами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах та накладних тощо), в журналах або на картках, підбиває підсумки і складає встановлену звітність, відомості і зведення.